Alla inlägg av namnboke

Pelarliftar

En pelarlift är en vertikallift och är perfekt att använda sig av vid arbete i trånga utrymmen, oavsett om det är inomhus eller utomhus. En pelarlift driva av el eller batteri och manskapskorgen hissas rakt upp via en lyftarm i form av en pelare. Lasten befinner sig alltid innanför stjälpkanten, det vill säga innanför liftens stödben, vilket gör den mycket säker att använda.

Pelarliftar har en ganska låg vikt och är smala nog för att ta sig igenom en dörr eller andra trånga passager. De lämpar sig exempelvis för underhållsarbete i köpcentra, kontor, skolor, kyrkor eller varuhus.

Trygg landsbygd

Nätverk för en tryggare landsbygd i Norra Östergötland bildades under 2019 efter ökade antal stölder på landsbygden samt efter upprepade rovdjursattacker inom de norra kommunerna i Östergötland. Personerna i Nätverket utgjordes inledningsvis av företagare och övriga med huvudsaklig utkomst från jord, skog och natur men har efterhand utökats med personer som bor på landet samt intresseorganisationer och privatpersoner som har knytningar till naturen.

Samtliga som visat intresse för nätverkets engagemang har uttryckt att trygghetsfrågor för medborgare som de beskrivs av massmedia, myndighetspersoner och politiker fokuserats i alltför hög grad till kriminaliteten i tätorterna.

Allt arbete eller kostnader som uppstår med anledning av Nätverkets initiativ omhändertas av ideella medel.

Köpa ny innebandyklubba

Alla som spelar innebandy behöver köpa ny klubba då och då. Urvalet ät stort och det gäller att hitta en klubba med egenskaper som passar dig som enskild spelare.  Saker att ta hänsyn när det gäller att köpa en ny innebandyklubba är längd, flex, vikt, blad och grepplinda. Dessutom finns det en hel del olika leverantörer av klubbor att leta bland.

Direktlänkar:
Exel
Fatpipe
Oxdog
Salming